articleเด็กๆจะได้อะไรจากคลาสเรียนเตะบอล

เด็กๆจะได้อะไรจากคลาสเรียนเตะบอล

เด็กๆจะได้อะไรจากการเตะบอลกับเพื่อนๆ

ในยุคสมัยที่อะไรก็เต็มไปด้วยความเครียดและความเร่งรีบ รถก็ติด พ่อแม่ต้องปลุกเด็กๆตื่นแต่เช้าเพื่อให้ไปทันโรงเรียนแต่เช้า อาจจะทำให้เด็กๆเคร่งเครียดจากสภาวะรอบตัวการให้เด็กๆได้มาพบปะเพื่อนใหม่ๆทำกิจกรรมและออกกำลังกายได้ยืดเส้นยืดสาย นอกจากจะส่งผลที่ดีกับการพัฒนาสมอง แล้วยังทำให้เด็กๆมีสังคม คลายความเครียด และมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

20 กันยายน 2560

ผู้ชม 2881 ครั้ง

Engine by shopup.com