บริการให้เช้าสนามเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดกีฬาสี จัดแข่งกีฬาต่างๆ

โดยทางสนามมีอุปกรณ์กีฬาต่างๆ และ เครื่องเสียงให้เช่า

โดยค่าเช่าและรายละเอียด สามารถติดต่อทางสนามได้โดยตรงค่ะsmile

Engine by shopup.com